પોસ્ટ્સ

નવીનત્તમ પોસ્ટ્સ

રક્તકોષોની ખામી- એનિમિયા ગુજરાતમાં Anemia in Gujarat - How to treat & prevent?

ફલૂ: વાયરસ સમયગાળો અને ફલૂ શોટ લેવાનો આદર્શ સમય.Predictive analysis of Flu outbreak in India

નમસ્તે!
તમારા પોતાના ઓનલાઇન સામાયિક એવા આ બ્લોગ "ગુજકણિકા " (- ગુજરાતની કણિકા ) માં આપનું સ્વાગત છે. અહીં તમને ગ્રામીણ ખેતીથી લઈને શહેરી જીવન સુધીની બધી સમસ્યાઓ અને સગવડો વિષે જાણવા મળશે.

તમારા સમય માટે ધન્યવાદ.